Huis


Ruilverkaveling Staphorst

Op 28 januari 2021 vond de ondertekening plaats van de ruilakte landinrichting Staphorst. Hiermee gaat het juridisch eigendom van de gronden die worden geruild over van oude naar nieuwe eigenaren.

In maart 2010 heeft de gemeente Staphorst het verzoek bij de provincie ingediend om een inrichtingsplan te maken conform de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). In 2013 heeft Gedeputeerde Staten het inrichtingsplan vastgesteld om daarna het sterk versnipperde gebied te herverkavelen. Hierdoor kunnen de boeren in het gebied hun bedrijfsvoering optimaliseren. De herverkaveling maakt het ook mogelijk om op onderdelen de waterhuishouding te verbeteren en grond vrij te ruilen voor de aanleg van een fietspad. De provincie Overijssel is hoofduitvoerder van dit landinrichtingsproject.

Meer informatie: https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/projecten/landinrichting-staphorst/

Persoonlijke zoekhulp

Geef hier je wensen door en blijf voortdurend op de hoogte van ons nieuwe woningaanbod!

50.000

1.300.000