Huis


Nieuw Taxatierapport Woonruimte

Per 01 oktober is het nieuwe model taxatierapport Woonruimte in gebruik genomen. Wat betekent dit voor u?

Het taxatierapport Woonruimte is vernieuwd en per 01 oktober in gebruik. In het nieuwe rapport is meer aandacht voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning. U krijg onder andere informatie over de verwachte onderhoudskosten op korte en langere termijn. Daarnaast is de leesbaarheid van het rapport verbeterd. Het rapport is nu begrijpelijk voor een ieder.
Onze woningtaxateurs hebben in de afgelopen tijd de benodigde cursussen gevolgd en het verplichte examen succesvol afgelegd. Wij helpen u dus graag!

Persoonlijke zoekhulp

Geef hier je wensen door en blijf voortdurend op de hoogte van ons nieuwe woningaanbod!

50.000

1.300.000