Huis


In gesprek met…

In gesprek met Boer Hermsen..

Onlangs heeft Jan Steenhagen het melkveebedrijf aan Ruinerweg 12 te Koekange verkocht. Wij vroegen de klant naar zijn ervaring. Lees hieronder mee:

 

Waarom heeft u Poortman Makelaars/Jan Steenhagen benaderd voor de verkoop van uw bedrijf?

Jan is een bekende van mij sinds midden 2012 toen ik via Poortman Makelaars en Jan het Melkveebedrijf in Koekange heb kunnen kopen van de vorige eigenaren, de familie Bakker. Destijds liep die transactie voor mijn gevoel zeer efficiënt en kundig. In de afgelopen jaren hebben we zo nu en dan contact gehad. En toen het zover was dat ik ons melkveebedrijf in Koekange wilde verkopen, heb ik zeker ook andere Makelaars overwogen maar toch snel en overtuigd besloten om Jan Steenhagen van Poortman Makelaars hiervoor te vragen.

Hoe heeft u het verkooptraject ervaren?

Een goede onderlinge afstemming vanaf het begin. We hebben gekozen voor de route van ‘stille verkoop´ omdat er duidelijk ruime interesse vanuit de omgeving merkbaar was. Het traject is voortvarend verlopen , door de brede interesse, en het feit dat Jan mij waar nodig kon coachen over de voorwaarden en zeker ook door het vertrouwen dat Jan in zijn omgeving ook heeft bij potentiële kopers speelde een belangrijke rol.

Hoe zou u (de werkwijze van) Poortman Makelaars/Jan Steenhagen in het kort omschrijven?

Rustig op een rij zetten wat te koop wordt aangeboden, een onderbouwing formuleren en overleggen met de verkopende partij voor de waardering van het object. De verkoop aanpak wordt besproken en besloten. Kandidaat kopers worden netjes geïnventariseerd en behandeld. Na de selectie van de potentiële kopers worden de eerste contacten gelegd. Gevolgd door een goede en tijdige follow up ( zoals ophalen en verstrekken van wenselijke , en gewenste informatie, documenten etc.) . Door een goede en vertrouwenwekkende uitleg voor betrokkenen opdat partijen tot elkaar kunnen komen houdt Jan de vaart in het proces. De uitwerking van de verkoopovereenkomst alsook het gladstrijken van eventuele resterende plooien tot en met de begeleiding bij de notaris gaat keurig. De nazorg , zoals overschrijvingen bij RvO.nl wordt ook prima verzorgd. Tot slot is de attentie van Poortman Makelaars, na de realisatie van de transactie door ons met genoegen aanvaard!

Persoonlijke zoekhulp

Geef hier je wensen door en blijf voortdurend op de hoogte van ons nieuwe woningaanbod!

50.000

1.300.000