Tweekarspelenweg 14

9697 XZ Blijham

Op aanvraag

700 m2

1962

Melkveehouderij

Omschrijving

Algemeen:
In de provincie Groningen, tussen de plaatsen Blijham en Winschoten ligt dit zeer functionele en moderne melkveebedrijf. In Blijham zijn de meeste basis voorzieningen aanwezig (2 basisscholen, kinderopvang, een supermarkt, een actief verenigingsleven en een huisarts). Voor het overige, waaronder voorgezet onderwijs, zijn Winschoten en Groningen nabij gelegen.

Het bedrijf heeft een omvang van 52.67.36 ha. De huiskavel inclusief het bouwblok is 34.21.50 ha, en de veldkavel op circa 600 meter afstand is 18.47.36 ha.
In de ruim opgezette en moderne (melk)veestallen zijn onder andere 350 grootveeboxen, 75 jongveeboxen en 60 plaatsen voor kalveren in groepshokken gerealiseerd.
Daarnaast zijn er de bedrijfswoning, een ruime opslagloods en zeer ruim opgezette ruwvoedersilo’s op de huiskavel aanwezig.

De grondsoort is deels kalkrijke en deels kalkarme poldervaaggronden (kleigronden).

De Tweekarspelenweg 14 is vrij gelegen in het buitengebied, nabij Winschoten. Hierdoor zijn alle voorzieningen op korte afstand aanwezig. Middels de rijksweg A7 is de stad Groningen zeer goed bereikbaar. Het dichtstbijzijnde van belang zijnde Natura 2000 gebied (Lieftinghsbroek) ligt op circa 14,3 kilometer afstand.

Bedrijfsgebouwen:
Bedrijfswoning
De woning stamt uit 1962 en is opgetrokken in baksteen spouw gevels en pannen gedekt. De woning is in de loop der jaren gerenoveerd en voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen.
Indeling van de woning:
Ingang via de bijkeuken naar de woonkeuken, woonkamer, hal, kantoor/slaapkamer en toilet.
Op de eerste verdieping bevinden zich de overloop, 4 slaapkamers en de in 2023 geheel gerenoveerde badkamer. De woning wordt verwarmd door middel van een CV-installatie.

Tuinhuisje
Naast de woning staat een tuinhuisje, circa 3,5 x 8 meter.

Zuivelruimte
De woning is door middel van een dwarse inbouw verbonden met de jongveestal. In dit deel bevind zich de zuivelbereidingsruimte inclusief een opslagruimte. Het bouwjaar is 1962. Het gebouw is opgetrokken in baksteen spouw gevels en pannen gedekt.
De zuivelruimte is 5 jaar geleden ingericht en cokz erkend.

Jongveestal
Direct achter het zuivelgebouw is de jongveestal (bouwjaar 1962) gelegen. De afmetingen zijn circa 20 x 35 meter. De stal is gefundeerd op een betonnen ringfundering. De stal heeft een betonnen vloer, gemetselde halfsteens gevels, stalen spanten en is gedekt met asbesthoudende golfplaten. Onder de stal zit een mestkelder met een inhoud van 500 m3. In de stal zijn 75 jongveeligboxen aanwezig en strohokken voor circa 30 kalveren.

Opslagloods
Aan de jongveestal is de opslagloods gebouwd. Het bouwjaar is 2011. De afmetingen zijn circa 20 x 49 meter. De vloer bestaat uit beton en deels betonnen platen. Er zijn stalen spanten toegepast en asbestvrije dakplaten. Goot hoogte circa 3,5 m. en nokhoogte circa 11 m. De loods heeft een vrije overspanning en een grote schuifdeur. In de loods zijn tevens strohokken voor 30 kalveren.

Ligboxenstal
De melkveestal is in 3 delen gebouwd. De oorspronkelijke bouw is uit 1992, de stal is verbreed in 2008 en verlengd in 2014. In totaal zijn er 350 boxen in de stal, 94 in het deel uit 1992, 138 in het deel 2008 en 118 in het deel 2014. Het stalgedeelte uit 2014 heeft een emissiearme vloer, het overige deel een traditionele vloer.

De gehele stal is onderkelderd waarmee de totale mestopslagruimte onder de stal circa 8.000 m³ wordt.

Er wordt gemolken in een 2 x 14 stands Delaval Solidex melkstal. Deze is in 2021 gebruikt geplaatst. De melkstal is voorzien van melkindicatoren en krachtvoerverstrekking.
De stal is voorzien van diepstrooisel (greenbedding) en roosterschuiven.
De staande (buiten)melktank is in 2015 geplaatst en heeft een inhoud van 34 m3.

Ruwvoeropslag
Aanwezig bij de boerderij:
• 1 sleufsilo, 10 x 45 x 1,5 meter, bouwjaar 2000.
• 3 sleufsilo’s, 40 meter lang, 10 meter breed, de wanden 2 meter hoog, aangelegd in de periode 2006/2011.
• 1 sleufsilo, bouwjaar 2014, 14,5 x 40 x 2,5 meter.

Milieu:
Milieuvergunning van 16 juli 2014 voor 246 melkkoeien (A 1.100.2), 98 melk- en kalfkoeien (A.1.12.1) en 179 stuks vrouwelijk jongvee.

Natuurbeschermingswetvergunning:
Op het bedrijf is per 30 september 2015 een NB-vergunning verleend voor het houden van in totaal 446 melkkoeien en 240 stuks vrouwelijk jongvee. De onderverdeling is als volgt: 246 melkkoeien (A 1.100.2), 158 melk- en kalfkoeien (A.1.12.1), 240 stuks vrouwelijk jongvee en 42 fokstieren/overig rundvee (A7). Niet alle dierplaatsen zijn reeds gerealiseerd. Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied ligt op meer dan 14 km afstand van het bedrijf.

Fosfaatrechten:
Overname van (een deel) de aanwezige rechten is bespreekbaar.

Bestemming:
Vigerende bestemming betreft: Agrarisch gebied met een open landschap,
Het bouwperceel is circa 1,8 ha groot. Het huidige bouwblok is dermate ingericht dat zonder een aanpassing van het bestemmingsplan de oprichting van nieuwe opstallen mogelijk is.

Grondpercelen:
De huiskavel is rondom de boerderij gelegen. Deze is goed ontsloten en voorzien van een ontsluiting via het bouwblok en middels een brede dam naar de openbare weg aan de oostzijde van het perceel. De grondsoort is Mn85C, Kalkarme poldervaaggrond, klei, profielverloop 5 en Mn35A, Kalkrijke poldervaagrond, lichte klei, profielverloop 5. Het percentage afslibbaar circa 40%.

De veldkavel is gelegen op een afstand van circa 600 meter afstand van de boerderij. In totaal 18.47.36 ha goede kleigrond, grotendeels Mn45A, Kalkrijke poldervaagrond, zware klei, profielverloop 5.

Alle gronden zijn gedraineerd en zowel geschikt voor gebruik als grasland en akkerbouwland.

Totaal: 52 ha 67 are 86 ca, waarvan circa 1,8 hectare bouwblok/bebouwd.

Krachtvoersilo’s:
6 stuks diverse groottes. Tevens 1 kunstmestsilo en een silo voor natte bijproducten.

Overige:
Bij de aanbieding inbegrepen zijn 7 vaste mestmixers, en 6 brandblussers. Tevens zijn de afrasteringszaken en 2 weide drinkbakken bij de aanbieding inbegrepen.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd. De koper accepteert het verhuurde jachtrecht.

Lasten:
- Waterschapslasten conform aanslag 2023 € 4.058,18.
- Ruilverkavelingslasten, n.v.t.
- Eventuele kadasterkosten splitsing kadastrale percelen voor rekening koper.

BTW:
Er wordt uitgegaan van een levering onder de vrijstelling de Omzetbelasting waarbij er sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen die verplicht onder artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

Vee/voer:
De aanwezige veestapel, machines en voorraad ruwvoer zijn niet bij de aanbieding inbegrepen, maar zijn wel over te nemen.

Mest:
De mestboekhouding (eindvoorraad) van de verkoper wordt door koper overgenomen.

Splitsing koopsom:
- Voorbehoud splitsing koopsom door verkoper.

Toon volledige omschrijving

Kenmerken

Vraagprijs
Op aanvraag
Aanvaarding
in overleg
Status
Beschikbaar
Bouwvorm
bestaande bouw
Aantal bedrijfswoningen
1

Melkveehouderij

Aantal Ligboxen
75
Melksysteem
zij-aan-zijstal
Overige voorzieningen
Zuivelbereidingsruimte met oplsagruimte, 5 sleufsilo's
Aantal Ligboxen
350

Melkveehouderij - jongveestal

Omschrijving
Jongveestal
Oppervlakte
700 m2
Bouwjaar
1962

Melkveehouderij - opslagloods

Omschrijving
Opslagloods
Oppervlakte
980 m2
Bouwjaar
2011

Veldkavels oppervlakte

Hectare
18
Are
47
Centiare
36

Huiskavel oppervlakte

Hectare
31
Are
21
Centiare
50

Hoofdwoning

Bruto inhoud
651 m3
Bouwjaar
1962
Onderhoud binnen waardering
goed
Onderhoud buiten waardering
goed

Toon volledige kenmerken

woning afbeelding

Tweekarspelenweg 14

9697 XZ Blijham

Op aanvraag

Bezichtiging aanvragen


Tweekarspelenweg 14

9697 XZ Blijham

  • DD dash MM dash JJJJ

360° foto


1