De Slagenweg 15

7921 TH Zuidwolde

Op aanvraag

1.683 m2

1976

Melkveehouderij

Omschrijving

Algemeen:
In de provincie Drenthe, tussen de plaatsen Zuidwolde en Hoogeveen ligt dit schitterende melkveebedrijf. Het bedrijf heeft een omvang van 86.93.05 ha. De huiskavel inclusief het bouwblok is 61.19.50 ha, en de veldkavel op circa 1 kilometer afstand is 25.35.80 ha.
In de ruim opgezette en moderne (melk)veestallen zijn onder andere 180 grootveeligboxen en 120 jongveeplaatsen gerealiseerd.
Daarnaast staan er een nette bedrijfswoning, een jongveestal, een kapschuur en zeer ruim opgezette ruwvoedersilo’s op de huiskavel.
De zandgrond is voorzien van peil gestuurde drainage en kent een zeer hoog humusgehalte en is derhalve voor alle doeleinden te gebruiken.

De Slagenweg 15 is gelegen in Zuidwolde, nabij Hoogeveen. Hierdoor zijn alle voorzieningen op korte afstand aanwezig. Middels de rijksweg N48 zijn de A37 en de A28 zeer snel te bereiken.

Bedrijfsgebouwen:

Bedrijfswoning
Gebouwd in 1976. De woning is opgetrokken in bakstenen gevels, houten vloeren en pannen gedekt. De woning is in de loop der jaren gerenoveerd en voorzien van dubbele beglazing en houten kozijnen.
Indeling van de woning:
Ruime hal met toegang tot de keuken en via de bijkeuken is er toegang naar de stal. Woonkeuken, woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer, toilet, hal met trapopgang en bijkeuken en toilet.
Op de eerste verdieping bevinden zich de overloop en 2 slaapkamers.
De woning wordt verwarmd met een CV-installatie welke gekoppeld is aan een zonneboiler. De keuken is voorzien van vloerverwarming.

Ligboxenstal
Afmetingen circa 45,5 x 37 meter. De oorspronkelijke stal is grotendeels uit de jaren 1994, 2006 en 2012. Van de 5 mestkelders onder de stal die verbonden worden door middel van een schuif is er 1 mestkelder van een eerdere datum.
In dit deel van de stal zijn 192 boxen (ruime maatvoering) gerealiseerd. De stal heeft 2 voergangen en is een 3 plus 2 plus 1 stal. Inpandig in de stal is een kantine en kantoor gerealiseerd.
De stal heeft een traditionele roostervloer met een mestrobot met sproeiinrichting (JOZ) uit 2017, zwaar uitgevoerde stalen spanten en de dakplaten zijn asbestvrije golfplaten.

De uitbouw van de stal met een afmeting van 26,5 x 39 meter is gedaan in 2000/2001 en heeft beton gestorte kelders. In dit deel zijn de oplopende wachtruimte, de melkstal, het tanklokaal, diverse afzonderingsruimtes en 30 grootveeboxen gerealiseerd.
De melkstal is een 24 stands carrousel binnenmelker, merk Delaval (2002) met daarvoor een grote oplopende wachtruimte met opdrijfhek. De Mueller melktank heeft een inhoud van 16.000 liter en is geplaatst in 2006. De stal is opgetrokken met stalen spanten, gemetselde gevels, damwand topgevels en asbestvrije dakplaten. In deze stal is sinds 2020 ook de nieuwe meterkast geplaatst. Hierop kunnen ook eventueel te plaatsen zonnepanelen worden aangesloten.
De stal is in 2020 voorzien van nieuwe geïsoleerde lichtplaten en deels van nieuwe voorhekken.

De totale mestopslagruimte onder de stal is 3.729 m³.


Jongveestal
De jongveestal is gebouwd in 2006 en circa 21,5 x 20,3 meter. De vloer bestaat uit berijdbare betonroosters, er zijn stalen spanten gebruikt en asbestvrije dakplaten. Er is plaats voor 60 stuks jongvee waarvan 16 eenlingboxen, 3 groepshokken en 18 ligboxen. De drinkautomaat is uit 2006 en de mestopslag onder de stal is circa 395 m³.
Daarnaast is er ruimte voor de opslag van zakgoed/strooisel.

Loods
Gebouwd in 1980. Half open, circa 12 x 24,5 meter. Betonnen vloer in de werkplaats, betonklinkers in het overige deel, bakstenen gevels, stalen spanten en asbesthoudende dakplaten. Inpandig een werkplaats met alle voorzieningen.

Ruwopslag
Aanwezig bij de boerderij:
5 sleufsilo’s, 36 meter lang, 3 van 10 en 2 van 8,5 m breed. De wanden zijn 2 meter hoog. De vloeren zijn betonplaten, de wanden betonelementen (Boschbeton). Opvang van perculatievocht loopt in de mestkelder van de stal. Het bouwjaar van 2 silo’s is 2008, van de andere 3 silo’s is dat 2014.

Garage/bijgebouw
Gebouwd in 1997. Een mooie in baksteen opgetrokken garage/bijgebouw/kippenhok met daarnaast 4 parkeerplaatsen.

Milieu:
Milieuvergunning uit 2005 voor 211 melkkoeien (A 1.100.1) 124 stuks jongvee.
Op het bedrijf is een NB-vergunning aangevraagd. Dit op basis van een PAS-melding uit van 10 juli 2015. De aangevraagde situatie is voor 180 melkkoeien ( en 117 stuks jongvee).

Natuurbeschermingswetvergunning:
Op het bedrijf is per 17 februari 2021 een NB-vergunning aangevraagd. Dit op basis van een PAS-melding uit van 10 juli 2015. De aangevraagde situatie is voor 180 melkkoeien (A 1.100) en 117 stuks jongvee (A3.100).
De van belang zijnde Natura 2000 gebieden liggen op meer dan 10 km afstand van het bedrijf. Er zijn wellicht mogelijkheden voor intern en extern salderen.

Fosfaatrechten:
Overname van (een deel) de aanwezige rechten is bespreekbaar.

Bestemming:
Vigerende bestemming betreft: Agrarisch bedrijf, dubbel bestemming Archeologie.
Het bouwblok is circa 1,5 ha groot. Het huidige bouwblok is dermate ingericht dat zonder een aanpassing van het bestemmingsplan de oprichting van een grote nieuwe schuur/stal mogelijk is.

Grondpercelen:
De huiskavel is rondom de boerderij gelegen. Deze zijn goed ontsloten en allen voorzien van een brede dam. De grondsoort is Hn21 en Hn23, veldpodzolgrond lemig fijn zand en leemarm en zwak lemig zand. Circa 21 ha van de huiskavel is gedraineerd.

Vanaf de boerderij loopt er een kavelpad tot het midden van het land, circa 3 meter breed en 400 meter lang.
Tevens is het mogelijk om via de achterkant ook het huisperceel te bereiken via een kavelpad (aangelegd in 2017) van circa 4 meter breed en 600 meter lang.

Door een bijzondere voorziening is het mogelijk om oppervlaktewater vanuit de aan de oostzijde gelegen sloot, water aan te voeren in het drainage en slotensysteem, zogenaamde peil gestuurde drainage. Hierdoor is beregenen niet meer nodig voor een nagenoeg ongestoorde groei van de gewassen.

De veldkavels zijn gelegen op een afstand van circa 1,0 km. In totaal 25.35.90 ha goede zandgrond, grotendeels Hn23 en beperkt zWp, moerige eerdgrond. De grootste veldkavel is geheel gedraineerd (deels 2020 en deel ouder).

De gronden zijn in het verleden zeer ruim bemest met compost. Hierdoor liggen de gehaltes aan organische stof zeer hoog. Blijkens de grondonderzoekuitslagen van 6 tot 9% humus.
Door de gestuurde waterhuishouding alsmede de uitstekende draagkracht van de gronden zijn alle percelen zijn naast grasland geschikt voor bouwland, incl. bloembollen.


Totaal: 86 ha 93 are 05 ca, waarvan circa 1,5 hectare bouwblok/bebouwd.
- Aantal percelen zijn aangekocht binnen 10 jaarstermijn vrijstelling voor de overdrachtsbelasting, hiervoor wordt een kettingbeding opgenomen.

Betalingsrechten:
Per ha is een betalingsrecht inbegrepen.

Jachtrecht:
Verhuurd aan 2 partijen.

Lasten:
- Waterschapslasten conform aanslag 2021 € 7.207,43.
- Ruilverkavelingslasten, n.v.t.
- Voorbehoud splitsing koopsom door verkoper.
- Eventuele kadasterkosten splitsing kadastrale percelen voor rekening koper.

BTW:
Er wordt uitgegaan van een levering onder de vrijstelling de Omzetbelasting waarbij er sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen die verplicht onder artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

Toon volledige omschrijving

Kenmerken

Vraagprijs
Op aanvraag
Aanvaarding
in overleg
Status
Beschikbaar
Bouwvorm
bestaande bouw
Aantal bedrijfswoningen
1

Melkveehouderij

Aantal Ligboxen
120
Melksysteem
draaistal
Aantal Ligboxen
192

Melkveehouderij - ligboxenstal

Omschrijving
Ligboxenstal
Oppervlakte
1.683 m2
Bouwjaar
1994

Melkveehouderij - jongveestal

Omschrijving
Jongveestal
Oppervlakte
436 m2
Bouwjaar
2006

Melkveehouderij - loods

Omschrijving
Loods
Oppervlakte
294 m2
Bouwjaar
1980

Melkveehouderij - sleufsilo 1

Omschrijving
Sleufsilo 1
Oppervlakte
360 m2

Melkveehouderij - sleufsilo 2

Omschrijving
Sleufsilo 2
Oppervlakte
360 m2

Melkveehouderij - sleufsilo 3

Omschrijving
Sleufsilo 3
Oppervlakte
360 m2

Melkveehouderij - sleufsilo 4

Omschrijving
Sleufsilo 4
Oppervlakte
306 m2

Melkveehouderij - sleufsilo 5

Omschrijving
Sleufsilo 5
Oppervlakte
306 m2

Melkveehouderij - garage/bijgebouw/kippenhok

Omschrijving
Garage/bijgebouw/kippenhok
Oppervlakte
88 m2
Bouwjaar
1997

Veldkavels oppervlakte

Hectare
25
Are
35
Centiare
90

Huiskavel oppervlakte

Hectare
61
Are
57
Centiare
25

Hoofdwoning

Bruto inhoud
753 m3
Bouwjaar
1976
Onderhoud binnen waardering
goed
Onderhoud buiten waardering
goed

Toon volledige kenmerken

woning afbeelding

De Slagenweg 15

7921 TH Zuidwolde

Op aanvraag

Bezichtiging aanvragen


De Slagenweg 15

7921 TH Zuidwolde

  • DD dash MM dash JJJJ

360° foto's


1 2 3 4 5