Gruttoweg 3

8345 HK Kallenkote

Op aanvraag

1.232 m2

1981

Melkveehouderij

Omschrijving

Algemeen:
In Kallenkote, in de provincie Overijssel, nabij Steenwijk ligt dit zeer functionele en goed onderhouden melkveebedrijf. In Steenwijk zijn de meeste basis voorzieningen aanwezig (basisscholen, kinderopvang, een supermarkten, winkels en voortgezet onderwijs).

Het bedrijf heeft een omvang van 51.33.27 ha. De huiskavel inclusief het bouwblok is 23.12.20 ha, waarvan 19.54.30 100 jarige erfpacht is. Er zijn 2 veldkavels. De grootste ligt op circa 650 meter afstand van de huiskavel en is 23.80.70 ha (15.85.00 ha eigendom en 07.95.70 ha erfpacht. De andere veldkavel ligt op circa 4 km afstand en 04.40.37 ha eigendom. Het erfpachtrechtcontract is een zeer aantrekkelijk contract uit financieringsperspectief. In de goed onderhouden melkveestal zijn onder andere 110 grootveeboxen, 12 jongveeboxen en 3 strohokken gerealiseerd.
Daarnaast zijn er de bedrijfswoning, een jongveestal, landbouwschuur/garage en een opslagloods, een grote betonnen mestsilo en ruim opgezette ruwvoederopslagen op de huiskavel aanwezig.

De grondsoort van de huiskavel en de grote veldkavel is grotendeels goede veengrond, aVz, Madeveen op zand.

De veldkavel aan de Polderweg is Veldpodzolgrond en Gooreerdgrond, zeer geschikt voor maisteelt of akkerbouwgewassen.

De Gruttoweg 3 is vrij gelegen in het buitengebied, nabij Steenwijk. Hierdoor zijn de meeste voorzieningen op korte afstand aanwezig. Middels de rijksweg A32 is in de ontsluiting richting Zwolle en het noorden van het land voorzien. Het dichtstbijzijnde van belang zijnde Natura 2000 gebied (Holtingerveld) ligt op circa 3,8 kilometer afstand. Een Natuurvergunning is aanwezig.

Bedrijfsgebouwen:

Bedrijfswoning
De woning stamt uit 1981 en is opgetrokken in baksteen spouw gevels en pannen gedekt. De woning is in de loop der jaren gerenoveerd en voorzien van dubbele beglazing en houten kozijnen. De achtergevel is vervangen en voorzien van kunststof kozijnen en kunststof topgevel. Er is een nieuwe keuken, badkamer en toilet geplaatst in 2011. (Koelkast vervangen in november 2023) Waarbij de keuken en badkamer zijn voorzien van vloerverwarming. Indeling van de woning:
Begane grond: Hal met toilet en trapopgang, woonkeuken, woonkamer, bijkeuken, slaapkamer, badkamer en kantoor.
Op de eerste verdieping bevinden zich de overloop, 4 slaapkamers, toilet en een bergruimte.
De woning wordt verwarmd door middel van een CV-installatie.

Ligboxenstal:
De 3 plus 1-rijige melkveestal is in 1980 gebouwd. In totaal zijn er 110 ligboxen in de stal. De afmetingen zijn circa 25 x 50 m. De vloer is beton, er zijn traditionele roosters toegepast (nieuw in 2015), spanten de gevels zijn teens metselwerk en damwand topgevels. De dakbedekking bestaat ui sandwichpanelen uit 2018. De stal is gedeeltelijk onderkelderd waardoor de mestopslagcapaciteit 500 m3 is. De zijgevels zijn voorzien van handbediende gordijnen en windbreekgaas. De stal is voorzien van een roosterschuif.koematrassen en opdrijfhek. De drinkwatervoorziening bestaat uit grote en een verwarmd rondpompsysteem.

De melkstal is een 2 x 10 zij aan zij melkstal, merk Fullwood uit 2011. De melkstal is voorzien van automatische afname en vloerverwarming (CV woning).
De melktank heeft een inhoud van 8.200 liter (merk Delaval, circa 15 jaar oud). De warmwatervoorziening gebeurt met 2 boilers, 1 gasboiler en 1 op zonnecollectoren.

Jongveestal:
De jongveestal is in 1999 gebouwd De afmetingen zijn circa 14 x 20 meter. In de stal zijn 45 jongveeligboxen aanwezig waarin koematrassen zijn toegepast. De stal is gedeeltelijk onderkelderd, 150 m3. De vloer is beton, betonnen roosters, stalen spanten .
stal is gedekt met asbest vrije dakplaten, 2017.

Op de daken van de jongveestal en opslagloods zijn (2023) 131 zonnepanelen aangebracht, 440 wp per stuk, totaal circa 50.500 kWh per jaar. De drinkwater voorziening is een verwarmd rondpompsysteem.

Drinkautomaat
De kalverdrinkautomaat is geplaatst in 2014. Hierbij zijn 20 transponders beschikbaar.

Opslagloods
Naast de jongveestal is de opslagloods gebouwd. Het bouwjaar is 1992. De afmetingen zijn circa 13 x 20 meter. De vloer bestaat uit beton(klinkers). Er zijn stalen spanten toegepast en asbestvrije dakplaten (2017 vernieuwd). Goothoogte circa 4 m. en nokhoogte circa 7 m. De loods heeft een vrije overspanning en een grote schuifdeuren.

Landbouwschuur
De schuur/garage heeft een oppervlakte van ruim 200 m2. De schuur wordt gebruikt als garage en werkplaats en opslagruimte. De dakbedekking is 2017 van nieuw dakplaten.
Ruwvoeropslag

Aanwezig bij de boerderij:
- 3 sleufsilo’s, 40 meter lang, 9 en 2 x 11 meter breed, de wanden 1,8 resp. 1,5 en 1,2 meter hoog.
- 1 kuilplaat.

Mestopslag
De aanwezige mestsilo is van beton , heeft een spankap uit 2013, een doorsnede van circa 27 m en een inhoud van 2.400 m3. Het bouwjaar van de silo in 1999 en de silo is recent (goed)gekeurd.

Milieu:
Milieumelding uit 2010 voor voor 100 melkkoeien (A 1.100.1), 100 stuks vrouwelijk jongvee.

Natuurbeschermingswetvergunning:
Voor het bedrijf is op 29 september 2012 door de provincie Overijssel een NB-vergunning verleend voor het houden van in totaal 100 melkkoeien en 100 stuks vrouwelijk jongvee.
Door de provincie Drenthe is op 5 juli 2013 een Natuurbeschermingswetvergunning verleend voor het houden van 145 melkkoeien en 100 stuks vrouwelijk jongvee.

Fosfaatrechten:
Overname van (een deel) de aanwezige rechten is bespreekbaar.

Bestemming:
Vigerende bestemming volgens de beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014 voor het bouwblok betreft: Agrarisch, Agrarisch bedrijf 1 en waarde archeologie. De eigen toegangsweg (perceel 395) heeft de bestemming verkeer.
Het bouwperceel is circa 1,5 ha groot. Het huidige bouwblok is dermate vastgesteld dat zonder een aanpassing van het bestemmingsplan de oprichting van nieuwe opstallen mogelijk is.

Grondpercelen:
De huiskavel is rondom de boerderij gelegen en de grootste veldkavel (deels akkerbouwwaardig) eveneens aan de Gruttoweg op 650 meter afstand. Alle percelen zijn goed ontsloten en voorzien van een ontsluiting via het bouwblok en middels een brede dammen naar de openbare weg. De grondsoort is aVz, madeveengrond op zand zonder podzol.
De veldkavel is gelegen op een afstand van circa 4 km. afstand van de boerderij. Zandgrond en geschikt voor gras- mais en akkerbouwteelten.
Totaal: 51 ha 33 are 27 ca, waarvan circa 1,5 hectare bouwblok/bebouwd.

Het erfpachtcontract
Het contract is aangegaan per 20 december 1960 en heeft een duur van 100 jaar. De jaarlijkse canon volgt het pachtnormenbesluit en wordt om de 5 jaar herzien. Na ommekomst van de periode van 100 jaar wordt het erfpachtrecht telkenmale van rechtswege verlengd met een termijn van 100 jaar, tenzij de Staat op gronden van algemeen belang, te zijner beoordeling, bezwaar heeft tegen verlenging.
Voor het gehele contract van 27,50.00 ha is slechts over een oppervlakte van 21.05.00 ha canon verschuldigd. Dit houdt in een vaste korting van ruim 23% op de reguliere canon.

Krachtvoersilo’s:
5 krachtvoersilo's variërend van 3 tot 12 ton inhoud. Er is tevens een kunstmestsilo van 10 ton aanwezig.

Overige:
Bij de aanbieding inbegrepen zijn vaste mestmixers, 7 kalveriglo’s en 9 éénlingboxen begrepen.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd. De koper accepteert het verhuurde jachtrecht. Dit bedraagt
€ 308,- per jaar.

Lasten:
- Waterschapslasten conform aanslag 2023 circa € 4600,- per jaar.
- Ruilverkavelingslasten, n.v.t.
- Eventuele kadasterkosten splitsing kadastrale percelen voor rekening koper.

BTW:
Er wordt uitgegaan van een levering onder de vrijstelling de Omzetbelasting waarbij er sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen die verplicht onder artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

Vee/voer:
De aanwezige veestapel, machines en voorraad ruwvoer zijn niet bij de aanbieding inbegrepen, maar zijn wel over te nemen.

Mest:
De mestboekhouding (eindvoorraad) van de verkoper wordt door koper overgenomen.

Splitsing koopsom:
- Voorbehoud splitsing koopsom door verkoper.

Toon volledige omschrijving

Kenmerken

Vraagprijs
Op aanvraag
Aanvaarding
in overleg
Status
Verkocht onder voorbehoud
Bouwvorm
bestaande bouw
Aantal bedrijfswoningen
1

Melkveehouderij

Aantal Ligboxen
45
Melksysteem
zij-aan-zijstal
Overige voorzieningen
- 3 sleufsilo's - 5 krachtvoersilo's - 1 kuilplaat - mestmixers - 7 Kalveriglo's - 9 eenlingboxen - Mestsilo
Aantal Ligboxen
110

Melkveehouderij - ligboxenstal

Omschrijving
Ligboxenstal
Oppervlakte
1.232 m2
Bouwjaar
1980

Melkveehouderij - jongveestal

Omschrijving
Jongveestal
Oppervlakte
291 m2
Bouwjaar
1999

Melkveehouderij - opslagloods

Omschrijving
Opslagloods
Oppervlakte
253 m2
Bouwjaar
1992

Melkveehouderij - landbouwschuur

Omschrijving
Landbouwschuur
Oppervlakte
186 m2

Veldkavels oppervlakte

Hectare
28
Are
21
Centiare
7

Huiskavel oppervlakte

Hectare
23
Are
12
Centiare
20

Hoofdwoning

Bruto inhoud
776 m3
Bouwjaar
1981
Onderhoud binnen waardering
goed
Onderhoud buiten waardering
goed

Toon volledige kenmerken

woning afbeelding

Gruttoweg 3

8345 HK Kallenkote

Op aanvraag

Bezichtiging aanvragen


Gruttoweg 3

8345 HK Kallenkote

  • DD dash MM dash JJJJ

360° foto's


1 2 3 4